Անշարժ գույքի շուկայի 2022թ․ վերլուծություն

29.11.2023

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հրապարակած վերլուծության համաձայն՝ անցյալ տարի՝ 2022 թվականին, Հայաստանում իրականացվել է անշարժ գույքի 204.910 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, որը վերջին 12 տարիների ընթացքում ամենամեծ թիվն է։ Այս տարիներին ամենաքիչ գործարքն իրականացվել է 2015-ին՝ 127.150։

2022-ին ամենաշատ գործարքներն արվել են Երևանում՝ 31,5 տոկոս, ամենաքիչը՝ Վայոց ձորում՝ 2 տոկոս։ Գործարքները նվազել են Արարատի մարզում (17,2 տոկոս), Գեղարքունիքում (4,6 տոկոս), Արմավիրում (0,6 տոկոս)։ 

Ըստ տեսակների՝ ամենաշատը՝ 38,2 տոկոս եղել են օտարման գործարքները, որոնք ներառում են առուվաճառք (25,8 տոկոս), նվիրատվություն (11,3 տոկոս), փոխանակում (0,1 տոկոս), 19,3 տոկոս կազմել են ժառանգության, 14 տոկոս էլ առաջնային գրանցման գործարքները։ 

Առաջատարները

Անշարժ գույքի շուկայում 2022-ին, փաստացի, ամենաշատ՝ 25,8 տոկոս, առուվաճառքի գործարքներն են կազմել։ Հատկանշական է, սակայն, որ 2022-ին նման գործարքներն անցյալ տարվա համեմատ նվազել են 5,6 տոկոսով՝ 2021-ի կայացած 56.044 գործարքից 2022-ին հասնելով 52.928-ի։ Առուվաճառքի գործարքների քանակը 2021-ի համեմատ քաղաքային բնակավայրերում նվազել է 9,5 տոկոսով, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 7,9 տոկոսով։

Ինչպես գրեթե բոլոր գործարքների, առուվաճառքի դեպքում էլ առաջամարտիկները մայրաքաղաքն ու հարակից Կոտայքի մարզն են, այստեղ իրականացված գործարքները միասին կազմել են հանրապետությունում կատարված առուվաճառքի գործարքների կեսից ավելին։ Բացի այդ, առուվաճառքի գործարքները 2021-ի համեմատ աճել են միայն Երևանում՝ 0,7 տոկոսով, և Կոտայքում՝ 2,1 տոկոսով։ 

Ի դեպ, առուվաճառքի գործարքների առավել բարձր տոկոսաչափը՝ 42,8 տոկոս գրանցվել է հողերի, իսկ առավել ցածրը՝ 1,2 տոկոս, արտադրական նշանակության շինությունների նկատմամբ։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, հողերի առուվաճառքն էլ է անցյալ տարվա համեմատ նվազել՝ 8,5 տոկոսով: